SiriusBlack

زیر پاهامو داغ کردن که نایستم،راه برم!
پرستار اینترنشیپ🏥
میدونم چک میکنی،تسلیت🖤

امتیاز
146270
دنبال کننده
34
دنبال شونده
189
61

شما هم می‌بینیدش یا من زیادی مغزم فاسده😂😂زانوئه یا...🤔😂

77

قیافه هارو😂 #آزمایشگاه_حیوانات

29

دو نخ لایت❤

2

https://ts5.tarafdari.com/contents/user375854/content-sound/...

22

باز ما امتحان داریم😂خدایا اینم پاس شیم🙄🤲🏻

15

کارورزی صبح رو جیم زدم فقط بخاطر این😍😂

39

کنکوریای عزیز اصلا استرس نداشته باشین سرنوشت شما با کنکور رق...

21

از خوشگلیای ICU

55

بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت😂هر...

47

بیمار گوگولی😍

22

و هیچ چیزی مانند مرگ تازه نیست...#ICU

1

#ICUبرق رفتگی🙄

49

خواستم شمام تتوشو ببینید🤩کیس خوش تتوی بد رگ

11

غمخوارِمن!

17

پشت در منتظر امتحان...هر کی میره توی کلاس ۲۰ مین بعد میاد بی...

آرامشِ بخشِ ccu😐

23

یه همچین مریضای خاصی داریم😐

6

دلم واسه این هوا و خونه تنگ شده