بدِدوعالم!!

SiriusBlack

OFF

هعی دآدُ بی دآد
دِرمانه‌م نیَع
@parisa.15

@Danosh..T
۸۵

@Danosh..T

عارضم خدمتتون که اولا مهم نیته دوما پرستاری خیلی رشته خوبیه ...
۱۰۶

عارضم خدمتتون که اولا مهم نیته دوما پرستاری خیلی رشته خوبیه ...

پسندتونه بکشمش؟😂
۴۵

پسندتونه بکشمش؟😂

تا جواب این آزمایش بیاد من سرویس میشم😑
۷۹

تا جواب این آزمایش بیاد من سرویس میشم😑

زیباترین صدایی که میتونه یک صبح سررد پاییزی از خواب بیدارتون...
۲۹

زیباترین صدایی که میتونه یک صبح سررد پاییزی از خواب بیدارتون...

نتیجه یه روز کاملا عادی توی اورژانس💔ان شاالله همیشه سالم باش...
۲۱

نتیجه یه روز کاملا عادی توی اورژانس💔ان شاالله همیشه سالم باش...

اینم آخرین روز کارآموزی ترم ۶
۳۰

اینم آخرین روز کارآموزی ترم ۶

من امروز غمو تو نگاه همه دیدم

من امروز غمو تو نگاه همه دیدم

اومدم اورژانس کم کم مردم دارن میزنن خودشونو میترکونن😑یاواش ت...
۴۲

اومدم اورژانس کم کم مردم دارن میزنن خودشونو میترکونن😑یاواش ت...

در عوض این یکی کلا به من آلرژی داشت😂
۲۵

در عوض این یکی کلا به من آلرژی داشت😂

تنها بچه‌ای که تو بخش منو میدید ذوق میکرد🤩
۲۸

تنها بچه‌ای که تو بخش منو میدید ذوق میکرد🤩

اگه همه پرستارا مثل من با حوصله گزارش مینوشتن ۹۰ درصد دانشجو...
۵۳

اگه همه پرستارا مثل من با حوصله گزارش مینوشتن ۹۰ درصد دانشجو...

جشن بگیریم یا چی😎🙊 #kent
۳۲

جشن بگیریم یا چی😎🙊 #kent

پایان کارآموزی محموودی🕺💃🍻
۳۸

پایان کارآموزی محموودی🕺💃🍻

بگین که شما هم آی دی این بزرگوارو رانیتیدین میخونین😐💔
۴۳

بگین که شما هم آی دی این بزرگوارو رانیتیدین میخونین😐💔

اینو بفرست تو گروه😂 @Danosh..T
۲۲

اینو بفرست تو گروه😂 @Danosh..T

وای پاره شدمم🤣🤣بحث مراقبت های پرستاری دیابته مجری از پرستار ...
۲۴

وای پاره شدمم🤣🤣بحث مراقبت های پرستاری دیابته مجری از پرستار ...

پیاده روی بعد از یه شیفت سخخختِ پدر مادر دار😂ظاسمان😕
۲۴

پیاده روی بعد از یه شیفت سخخختِ پدر مادر دار😂ظاسمان😕

همون امتحانه بود که به چیز خود گرفته بودمش رفتم عیاشی یادتون...
۷۵

همون امتحانه بود که به چیز خود گرفته بودمش رفتم عیاشی یادتون...