ahoo90

👌زندگی حد فاصل بین B و D است
(‌تولد: birth و مرگ: death)

👈ولی بین B و D یک حرف دیگر یعنی C هم هست!
(انتخاب: choice)

💯 انتخاب‌های ما مهمترین بخش زندگی ماست.

این حساب کاربری خصوصی میباشد