(بازنشر🌙)خیلی وقته این دیونه منتظر تو چشماش ...
۴۱

(بازنشر🌙)خیلی وقته این دیونه منتظر تو چشماش ...

حوالی اذان مغرب به افق پاییز 🍁....
۶۸

حوالی اذان مغرب به افق پاییز 🍁....

پاییز طور ....
۱۸

پاییز طور ....

یک کودک تخسم که ...
۱۸

یک کودک تخسم که ...

من بمونم یا برم ؟ تو چجوری راحتی ... 📌 احسان خواجه امیری - ق...
۸

من بمونم یا برم ؟ تو چجوری راحتی ... 📌 احسان خواجه امیری - ق...

اصلا هر چی که خدا بخواد ... 🙂
۱۷۹

اصلا هر چی که خدا بخواد ... 🙂

😐 ن؟
۶۴

😐 ن؟

برگرد علی زند وکیلی
۶

برگرد علی زند وکیلی

شما باکی دوست دارید برید سفر ...؟😁پ.ن: من نمیگم شر نشه 😂🤕
۱۱۲

شما باکی دوست دارید برید سفر ...؟😁پ.ن: من نمیگم شر نشه 😂🤕

کاش زنگ بخوره ... 🙂
۹۳

کاش زنگ بخوره ... 🙂

😐🤧
۳۳

😐🤧

صبح میخواستم اینو بزارم بگم صبح باید اینجوری شروع شه بعد یاد...
۱۳۴

صبح میخواستم اینو بزارم بگم صبح باید اینجوری شروع شه بعد یاد...

ناشناس
۷

ناشناس

مود هروز وقتی ساعت ۵  اینا میبینم هوا تاریک میشه 😒🤦‍♂️
۹۸

مود هروز وقتی ساعت ۵ اینا میبینم هوا تاریک میشه 😒🤦‍♂️

آری تو همیشه راست میگفتی ...
۳۴

آری تو همیشه راست میگفتی ...

ناشناس
۱۰

ناشناس