avali

L̶e̶e̶L̶u̶n̶a̶
___________
우리의 가장 행복한 추억들은 늘 우리를 슬프게 하네요...❤︎☺︎︎
______________________________
𝑰𝒔 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒂 𝒘𝒐𝒓𝒅 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒄𝒂𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒓𝒊𝒃𝒆
𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝑰 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖?シ︎
_____________________
M͟y͟ S͟o͟b͟e͟n͟i͟m͟ఌ︎: @LOVEDONGHAE
___________________________
ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᵖᵃᵍᵉ:@leeyerin5

امتیاز
301630
دنبال‌کنندگان
1867
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه