اگه چسب زخم نیستی، حداقل ناخُنتو رو زخم آدما نکش :)

اگه چسب زخم نیستی، حداقل ناخُنتو رو زخم آدما نکش :)

‏تقریبا میشه گفت هیچ‌کس دوسِت نداره همه لازمت دارن!
۱

‏تقریبا میشه گفت هیچ‌کس دوسِت نداره همه لازمت دارن!

این یه قانونههرچی کمتر در دسترس باشی، ارزشت بیشتره!

این یه قانونههرچی کمتر در دسترس باشی، ارزشت بیشتره!

نیازی به رفتن نیست، ما جلو چشممون جامون پرمیشه..!

نیازی به رفتن نیست، ما جلو چشممون جامون پرمیشه..!

‏چه بیهوده و عبث زنده‌ایم! :)

‏چه بیهوده و عبث زنده‌ایم! :)

اشتباهِ من این بود که به هرکسی ترجیحت دادم!

اشتباهِ من این بود که به هرکسی ترجیحت دادم!

دِلت که تنگ بشود؛ همه چیز دست به دست هم میدهند،از طرزِ لباس ...

دِلت که تنگ بشود؛ همه چیز دست به دست هم میدهند،از طرزِ لباس ...

آدمها مثل سایه اند ...ازشون فرار کنی دنبالت میدوند دنبالشون ...

آدمها مثل سایه اند ...ازشون فرار کنی دنبالت میدوند دنبالشون ...

تو منو نمیخوای چون از ته دلم دوستت دارم ،ولی اونو میخوای چون...

تو منو نمیخوای چون از ته دلم دوستت دارم ،ولی اونو میخوای چون...

یه عده هستن وقتی بیکار میشن حالتو می پرسن شما هم هروقت بیکار...
۲

یه عده هستن وقتی بیکار میشن حالتو می پرسن شما هم هروقت بیکار...

میدونی چیهیاری کِه یـــــــــــار نیست تَرکِــــــش هَم عـــ...

میدونی چیهیاری کِه یـــــــــــار نیست تَرکِــــــش هَم عـــ...

تـو نیسـتے ڪه حـالـم بـده...همه زنـدگیــم انــگار یــخ زدهـ....

تـو نیسـتے ڪه حـالـم بـده...همه زنـدگیــم انــگار یــخ زدهـ....

#حال‌این‌شبام‌خیلی‌قشنگه#من‌بیدارم‌به‌عشقش‌اون‌بیداره‌با‌عشق...

#حال‌این‌شبام‌خیلی‌قشنگه#من‌بیدارم‌به‌عشقش‌اون‌بیداره‌با‌عشق...

دمت گرم کی تورو اینطور بد عادتت کرد 😔

دمت گرم کی تورو اینطور بد عادتت کرد 😔

‏از تو حرکت!از رفیق زیرپا کشیدن و خنجر زدن :)
۲

‏از تو حرکت!از رفیق زیرپا کشیدن و خنجر زدن :)

کاش میشد آدما رو مثل اسکناس جلو نور گرفت و واقعی هاشو تشخیص ...

کاش میشد آدما رو مثل اسکناس جلو نور گرفت و واقعی هاشو تشخیص ...

ایـنم از زندگے ما!اونے ڪہ دوسش نداریاصرار پشت اصرار!اونے ڪہ ...

ایـنم از زندگے ما!اونے ڪہ دوسش نداریاصرار پشت اصرار!اونے ڪہ ...

مـا کِــہ نَـدیـدیمـولـے میـگَـن خیـلے قَشـنـگِـهیـکے اَز تَ...

مـا کِــہ نَـدیـدیمـولـے میـگَـن خیـلے قَشـنـگِـهیـکے اَز تَ...

⇤سخـتــــــــہ ⇤لحظــہ شمارے ڪردن ⇤بــراے دیدن ڪسی ڪہ ⇤میدون...

⇤سخـتــــــــہ ⇤لحظــہ شمارے ڪردن ⇤بــراے دیدن ڪسی ڪہ ⇤میدون...

من در دنیای علائدین😁

من در دنیای علائدین😁