بــــــــــﮫرۅز

behrooz66

《Ardabil》
《Bilasuvar 》
آلبومی از عکس های من ...


مَسخرَست به مُرده خون دادَن!


ما خوشی هامون رو استوری نمی‌کنیم
که همه ببین!
اونی که باید ببینن،
تو خوشیا کنارمونن

اگه یکیو داریتوزندگیتدنبال دومیش نباشهرزگی عاقبت خوشی نداره....
۵

اگه یکیو داریتوزندگیتدنبال دومیش نباشهرزگی عاقبت خوشی نداره....

ادب و احترام معمولا خیلی ها رو رام میکنه ولی نمیدونم چرا بعض...
۲۰

ادب و احترام معمولا خیلی ها رو رام میکنه ولی نمیدونم چرا بعض...

ﺩﻟﺘــــنگی هم ...  ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿـﺴﺖ ...!    ﺩﺍﻍ ﻧﯿــــﺴﺖ ...،    ...
۲۶

ﺩﻟﺘــــنگی هم ...  ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿـﺴﺖ ...!    ﺩﺍﻍ ﻧﯿــــﺴﺖ ...، ...

هی لعنتی... اون طوریم که تو فکر میکنی نیست ... شاید عاشقت بو...
۲۰

هی لعنتی... اون طوریم که تو فکر میکنی نیست ... شاید عاشقت بو...

@Behrooz66
۶

@Behrooz66

جنس نگاهت #عاشقانه نبود.سرد بود؛سـرد.انگار قلبت یخ زده‌بود.ش...
۶

جنس نگاهت #عاشقانه نبود.سرد بود؛سـرد.انگار قلبت یخ زده‌بود.ش...

مَسخرَست به مُرده خون دادَن!@Behrooz66
۷

مَسخرَست به مُرده خون دادَن!@Behrooz66

دِلِ ما با تُو چِنان اَست کِه خود میدانی #خاص
۷

دِلِ ما با تُو چِنان اَست کِه خود میدانی #خاص

در اندک من … تویی فراوان #خاص
۲

در اندک من … تویی فراوان #خاص

اونایی که شبها دیر تر می خوابندیا حرفهای ناگفته دارند یا ......
۱۴

اونایی که شبها دیر تر می خوابندیا حرفهای ناگفته دارند یا ......

دلتنگ توام" ای تو همانی ک ندارم! #خاص@Behrooz66
۲۰

دلتنگ توام" ای تو همانی ک ندارم! #خاص@Behrooz66

بترس از کسی که یاری جز خدا ندارد....تنها_با_توحرف_حساب دل نش...
۱۳

بترس از کسی که یاری جز خدا ندارد....تنها_با_توحرف_حساب دل نش...

منکه تسلیم تو بودماز چه جنگی زخم خوردیبا کی میجنگی عزیزممن ب...
۳

منکه تسلیم تو بودماز چه جنگی زخم خوردیبا کی میجنگی عزیزممن ب...

@Behrooz66
۱۴

@Behrooz66

قسمتی از #درامتدادشب#Behrooz66
۲

قسمتی از #درامتدادشب#Behrooz66

قرار گذاشته ام آنقدر برای خودم باشم که هر جای زندگی که دلم گ...
۱۵

قرار گذاشته ام آنقدر برای خودم باشم که هر جای زندگی که دلم گ...

عشق تو خواب بود و بس ... #خاص
۱۳

عشق تو خواب بود و بس ... #خاص

بعضيا بايد با چشماشون ببينن،بعضيام با شنيدنش عشق ميكنن!من شن...
۵

بعضيا بايد با چشماشون ببينن،بعضيام با شنيدنش عشق ميكنن!من شن...

می گویند باران که میزند بوی خاک بلند می شوداما اینجا باران ک...
۸

می گویند باران که میزند بوی خاک بلند می شوداما اینجا باران ک...

ما طعم شیرین یافتن را در طعم تلخ از دست دادن یافتیمو در این ...
۷

ما طعم شیرین یافتن را در طعم تلخ از دست دادن یافتیمو در این ...