♤♧زهـــــراء المــلــکــة♤♧°

bentalefrisat

ماتگدر تذلنی وراح اگلک لیش..
احوازی الاصل و ام شیله ربتنی✌✌

گاهی زیباترین لبخندها،سخت ترین شکستهارا پنهان کرده اند و زیب...
۲

گاهی زیباترین لبخندها،سخت ترین شکستهارا پنهان کرده اند و زیب...

اینم جیگرم:kissing_face_with_smiling_eyes::kissing_face_with...
۱

اینم جیگرم:kissing_face_with_smiling_eyes::kissing_face_with...

الحب لیس مشاعر فقط... بل هو ان تفهم و تدرک ظروف من تحب
۵

الحب لیس مشاعر فقط... بل هو ان تفهم و تدرک ظروف من تحب

لا تیأسو
۲

لا تیأسو

رب اشرح صدری و صدر من قال آمین
۱

رب اشرح صدری و صدر من قال آمین

صدیقاتی

صدیقاتی

صدیقتی
۱

صدیقتی

نتعارک بلکیکه:face_with_tears_of_joy:
۲

نتعارک بلکیکه:face_with_tears_of_joy:

هم کتابارو جلد میگرفتیم هم کیک میخوردیم
۳

هم کتابارو جلد میگرفتیم هم کیک میخوردیم

عیدمیلاد صدیقتی ام خشم
۳

عیدمیلاد صدیقتی ام خشم

بلمدرسه
۷

بلمدرسه

احببتک بطریقةتمنیت ان یحبنی بها احدا
۳

احببتک بطریقةتمنیت ان یحبنی بها احدا

یهوییو آنی اعاین فلم وییر زارا الهندی:smiling_face_with_hear...
۷

یهوییو آنی اعاین فلم وییر زارا الهندی:smiling_face_with_hear...

می رسد روزی که بی هم می شویم...
۱

می رسد روزی که بی هم می شویم...