۴ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۱ هفته پیش
4K
......خسته.....

......خسته.....

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
دوست دارم ....نگار من.... @Neeggarr
عکس بلند

دوست دارم ....نگار من.... @Neeggarr

۱ هفته پیش
3K
حال خراب‌.......کما......و....

حال خراب‌.......کما......و....

۲ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
4K
تا ابد پایتم.... @Neeggarr

تا ابد پایتم.... @Neeggarr

۳ هفته پیش
4K
۲ اسفند 1398
3K
اعصاب خط خطی.....

اعصاب خط خطی.....

۲ اسفند 1398
3K
بخداا حرف حقو میزنه....

بخداا حرف حقو میزنه....

۲ اسفند 1398
3K
خدایا دلم گرفته♥

خدایا دلم گرفته♥

۳۰ بهمن 1398
4K
۲۵ بهمن 1398
4K
۲۲ بهمن 1398
4K
۲۰ بهمن 1398
4K
سلامتی ناشیا نه لاشیا

سلامتی ناشیا نه لاشیا

۱۲ بهمن 1398
4K
دختری که نتونه تو 2دقیقه همه چیتو زهرمارت کنه که دختر نیست.......

دختری که نتونه تو 2دقیقه همه چیتو زهرمارت کنه که دختر نیست.......

۱۱ بهمن 1398
5K
گاهی تنها چیزی که در زندگی بهش نیاز داری تغییر نگرش شماس

گاهی تنها چیزی که در زندگی بهش نیاز داری تغییر نگرش شماس

۱۰ بهمن 1398
4K
بود و نبودم برا هیچ کس مهم نیست پس بهتره که نباشم....

بود و نبودم برا هیچ کس مهم نیست پس بهتره که نباشم....

۸ بهمن 1398
5K