أَلسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ
حالا که نی...
۲۹۰

أَلسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ حالا که نی...

#firth
۱۰۵

#firth

#خاطرات #چالش #اربعین #پاییز #1395
۱۰

#خاطرات #چالش #اربعین #پاییز #1395

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی
 عشق به اما...
۳۳

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی عشق به اما...

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی
 عشق به اما...
۱۲

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی عشق به اما...

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی
 عشق به اما...
۵

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی عشق به اما...

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی
 عشق به اما...
۱۹

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی عشق به اما...

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی
 عشق به اما...
۷

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی عشق به اما...

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی
 عشق به اما...
۱۰

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی عشق به اما...

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی
 عشق به اما...
۴

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی عشق به اما...

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی
 عشق به اما...
۳

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی عشق به اما...

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی
 عشق به اما...
۹

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی عشق به اما...

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی
 عشق به اما...
۶

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی عشق به اما...

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی
 عشق به اما...
۴

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی عشق به اما...

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی
 عشق به اما...
۱۰

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی عشق به اما...

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی
 عشق به اما...
۴

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی عشق به اما...

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی
 عشق به اما...
۳

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی عشق به اما...

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی
عشق به امام...
۵

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی عشق به امام...

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی
عشق به امام...
۱۴

من , تو را , به هر زبانی که ترجمه کردم , عشق شدی عشق به امام...

من غم ومهر حسین با شیر از مادر گرفتم
#اربعین
#بین_الحرمین
ما...
۵

من غم ومهر حسین با شیر از مادر گرفتم #اربعین #بین_الحرمین ما...