بای دوستان...خب حدودا هفت ماه از حضورم تو ویس میگذره.تو این ...
۳۸

بای دوستان...خب حدودا هفت ماه از حضورم تو ویس میگذره.تو این ...

هی!   تویی که منو بخواطر کی پاپر بودنم مسخره میکنی!بِهِت حق ...
۶۵

هی! تویی که منو بخواطر کی پاپر بودنم مسخره میکنی!بِهِت حق ...

فلسفه ی آگاسه بودن:مهم نیست اگه جه بوم جدیه، بازیش توی رویای...

فلسفه ی آگاسه بودن:مهم نیست اگه جه بوم جدیه، بازیش توی رویای...

:sunflower:GFriend tops charts with 'Sunrise' + Tops iTunes ...
۴

:sunflower:GFriend tops charts with 'Sunrise' + Tops iTunes ...

:growing_heart:GOT7's Jackson holds a surprise performance a...
۲

:growing_heart:GOT7's Jackson holds a surprise performance a...

:confetti_ball:#HYUNGWONDAY trends worldwide for MONSTA X Hy...
۱

:confetti_ball:#HYUNGWONDAY trends worldwide for MONSTA X Hy...

:collision_symbol: MC The Max, Kim Chung Ha, and Ben top Ins...
۱

:collision_symbol: MC The Max, Kim Chung Ha, and Ben top Ins...

مارک کم بود اینم اومد:unamused_face:من که میگم بین این دوتا ...
۲۶

مارک کم بود اینم اومد:unamused_face:من که میگم بین این دوتا ...

#خدای_جذابیت
۱

#خدای_جذابیت

:glowing_star: 28th Seoul Music Awards Announces Final Lineu...
۱

:glowing_star: 28th Seoul Music Awards Announces Final Lineu...

:four_leaf_clover:Little Mix Says They’d Love To Collaborate...
۲

:four_leaf_clover:Little Mix Says They’d Love To Collaborate...

عکسایی که @koreadispatch از جکسون منتشر کرد:green_heart::fir...
۱

عکسایی که @koreadispatch از جکسون منتشر کرد:green_heart::fir...

عکسایی که @koreadispatch از جکسون منتشر کرد:green_heart::fir...

عکسایی که @koreadispatch از جکسون منتشر کرد:green_heart::fir...

عکسایی که @koreadispatch از جکسون منتشر کرد:green_heart::fir...

عکسایی که @koreadispatch از جکسون منتشر کرد:green_heart::fir...

خنده هاشو عشقه:smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes...

خنده هاشو عشقه:smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes...

:glowing_star: 28th Seoul Music Awards Reveals Presenter Lin...

:glowing_star: 28th Seoul Music Awards Reveals Presenter Lin...

عکسای جکسون در فشن شوی فندی:heavy_black_heart:️-F

عکسای جکسون در فشن شوی فندی:heavy_black_heart:️-F

اگاسه های ایتالیایی امروز به دیدن جکسون اومده بودن

اگاسه های ایتالیایی امروز به دیدن جکسون اومده بودن

و چه احساس قشنگی است  " ط " را من داشتن .·.·.·.♡.·.·.·.♡@My....
۵۳

و چه احساس قشنگی است " ط " را من داشتن .·.·.·.♡.·.·.·.♡@My....