حجی مومن

hajimomen

لم یکن شیئا مذکورا

امتیاز
30230
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
17
مورد‌ علاقه
3

#ترورشهید حاج محسن فخری زاده#مظلومیت ...

2

امام حسن علیه‌السلام فرمود: إن أحسن الحسن، خلق الحسنبهترین ن...

1

.به دریا بنگرومهیچی نبینوم:|

1

.کل همتمان چراغانی و آذین بندی بود؛که آن هم تمام شد

.با خودم گفتم که از عمرم چه باشد عایدم؟ این همه زاری بود آیا...

.فرمود که روزگار، بهترینِ معلم هاست؛ حسابِ نفس، بزرگترین امت...

.از سر سفره ی تو نان میخوریم، از همان إقرأ شنیدنت به این طرف

.شک؛گاهی انتخاب بین دو راه متفاوتگاهی هم اطمینان به راه میان...

1

.که در طریقت ماکافریسترنجیدنو نفاق استرنجاندن

.با خودم گفتم که از عمرم چه باشد عایدم؟ این همه زاری بود آیا...

.فرمود که روزگار، بهترینِ معلم هاست؛ حسابِ نفس، بزرگترین امت...

.از سر سفره ی تو نان میخوریم، از همان إقرأ شنیدنت به این طرف

.شک؛گاهی انتخاب بین دو راه متفاوتگاهی هم اطمینان به راه میان...

.که در طریقت ماکافریسترنجیدنو نفاق استرنجاندن

1

.که در طریقت ماکافریسترنجیدنو نفاق استرنجاندن

.شک؛گاهی انتخاب بین دو راه متفاوتگاهی هم اطمینان به راه میان...

.از سر سفره ی تو نان میخوریم، از همان إقرأ شنیدنت به این طرف

.فرمود که روزگار، بهترینِ معلم هاست؛ حسابِ نفس، بزرگترین امت...

1

.با خودم گفتم که از عمرم چه باشد عایدم؟ این همه زاری بود آیا...

.دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند؟!پنهان خورید باده! که تک...