از اینا هنوزم هست

از اینا هنوزم هست

#استوله

#استوله

بدون شرح

بدون شرح

با اینا کیسه ها کلکل نکنین چون چیزی واسه ازدست دادن ندارن

با اینا کیسه ها کلکل نکنین چون چیزی واسه ازدست دادن ندارن

برداشتش.FC PERSPOLIS

برداشتش.FC PERSPOLIS

وزیر هم که پرسپولیسیه.بیرانون و ترابی تمدید نشد علیپور هم رف

وزیر هم که پرسپولیسیه.بیرانون و ترابی تمدید نشد علیپور هم رف

تو که ریدی حداقل یکم درستش کن

تو که ریدی حداقل یکم درستش کن

ماموریت با موفقیت انجام شد حالا میتونی بری پیش وزیر و پولو بگیر پست کثیف #خیانت_عرب

ماموریت با موفقیت انجام شد حالا میتونی بری پیش وزیر و پولو بگیر پست کثیف #خیانت_عرب

کسایی که تو اب نمک خوابوندید نباید به پرسپولیس بیان

کسایی که تو اب نمک خوابوندید نباید به پرسپولیس بیان

مرد باشین و همین امشب برین استعفا بدین

مرد باشین و همین امشب برین استعفا بدین

در استانه پیوستن به رم ایتالیا #غیر رسمی

در استانه پیوستن به رم ایتالیا #غیر رسمی

رسمی.ادن هازارد به ارزش ۱۰۰مایون و ۳۰ ملیون آپشن به سفید پوشان مادرید پیوست #مبارکمون

رسمی.ادن هازارد به ارزش ۱۰۰مایون و ۳۰ ملیون آپشن به سفید پوشان مادرید پیوست #مبارکمون

#دبلپولیس

#دبلپولیس

از دستان جرارد تا دستان هندو

از دستان جرارد تا دستان هندو

کسی آدرس غار علیصدر رو داره

کسی آدرس غار علیصدر رو داره