ولی خداییش..

ولی خداییش..

فیک تنفر عشق پنهان پارت ۱۵

فیک تنفر عشق پنهان پارت ۱۵

🤣🤣🤣🤣🤣🤣#Jin💖             #لایک_فالو_کامنت_یادتون_...

🤣🤣🤣🤣🤣🤣#Jin💖 #لایک_فالو_کامنت_یادتون_...

جر😂🔪☺💜💜💜 #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #لایک_فالو_کامنت...

جر😂🔪☺💜💜💜 #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #لایک_فالو_کامنت...

#رها 
برزخ نگاهی بهم کرد و ازلای دندوناشو با عصبانیت گفت:کی ...

#رها برزخ نگاهی بهم کرد و ازلای دندوناشو با عصبانیت گفت:کی ...

#zibaa #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #لایک_فالو_کامنت_ی...

#zibaa #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #لایک_فالو_کامنت_ی...

جنس ارزون خریدار زیاد داره..

جنس ارزون خریدار زیاد داره..

حلالم کن اگر روزی چراغ خانه ات بودمحلالم کن اگر روزی می ومی...

حلالم کن اگر روزی چراغ خانه ات بودمحلالم کن اگر روزی می ومی...

بیشعوری..

بیشعوری..

And she was like the first cigarette, you don't know what yo...

And she was like the first cigarette, you don't know what yo...

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره

سریال اولی قشنگ نیست ۲تا آخر ولی قشنگ هستند

سریال اولی قشنگ نیست ۲تا آخر ولی قشنگ هستند

چشم یار

چشم یار