@ا@_

liliom

وقتي همه چيز بِ پايان رسد،طُ تنها اميدِ مني#پسرم
https://harfeto.timefriend.net/297943588

#حرف_دل #arsa #عکس_نوشته👌

#حرف_دل #arsa #عکس_نوشته👌

بزارین بگم بگم از اون صبح دردناک از اون گریه های توی خانه از اون چهره ی رنگ پریده پدرو مادرم غم تمام خانه را در بر گرفته بود مگر کسی باورش میشد؟؟؟ درست شنیده ...

بزارین بگم بگم از اون صبح دردناک از اون گریه های توی خانه از اون چهره ی رنگ پریده پدرو مادرم غم تمام خانه را در بر گرفته بود مگر کسی باورش میشد؟؟؟ درست شنیده بودم؟ آری، دیگر چهره اش را نمیبینم دیگر آغوشی گرم برای بغل کردن نبود او ...

#خلاقیت😍 #arsa

#خلاقیت😍 #arsa

ℐ'𝓋ℯ ℊ𝒪𝓉 𝓃𝒪𝓉𝒽𝒾𝓃ℊ, 𝒷𝓊𝓉 ℐ 𝓁𝒪𝓋ℯ 𝓎𝒪𝓊•♥️• هیچی ندارم ولی خیلی

ℐ'𝓋ℯ ℊ𝒪𝓉 𝓃𝒪𝓉𝒽𝒾𝓃ℊ, 𝒷𝓊𝓉 ℐ 𝓁𝒪𝓋ℯ 𝓎𝒪𝓊•♥️• هیچی ندارم ولی خیلی"دوستت دارم♡"•💍• #arsa ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

😁😍 #arsa

😁😍 #arsa

😂😂😂😂 #arsa

😂😂😂😂 #arsa

😁😁 #arsa

😁😁 #arsa

😔 #arsa

😔 #arsa

الهی امین

الهی امین

پیجم قاطی کرد فالو ان فالو شدین اصلا وارونه شدین😐😐😐

پیجم قاطی کرد فالو ان فالو شدین اصلا وارونه شدین😐😐😐

اررررره اینجوریاااست😊😏 #arsa

اررررره اینجوریاااست😊😏 #arsa

😊😏😏😏😏😏😏😏 #arsa

😊😏😏😏😏😏😏😏 #arsa

علتش هرچه باشد درد دارد فقط میتونیم بگیم تسلیت به خانوادهاتون😔😔

علتش هرچه باشد درد دارد فقط میتونیم بگیم تسلیت به خانوادهاتون😔😔

#arsa 😕😕

#arsa 😕😕

ای قطی چپهسنه... هرکه رسی ایزه زرش.. قصه دلم ار سیت بگم.. قصه قطی چپهسیه..!!😔 #arsa

ای قطی چپهسنه... هرکه رسی ایزه زرش.. قصه دلم ار سیت بگم.. قصه قطی چپهسیه..!!😔 #arsa

😆😆😆😆😆😆😆 @ŕ§@_ŕ@h@@

😆😆😆😆😆😆😆 @ŕ§@_ŕ@h@@

@ŕ§@_ŕ@h@@

@ŕ§@_ŕ@h@@

پیری ارسا جونم 😁😍 اینجوریاااست

پیری ارسا جونم 😁😍 اینجوریاااست

#منو_ارسا😄😍 @ŕ§@_ŕ@h@@

#منو_ارسا😄😍 @ŕ§@_ŕ@h@@