تنهـــــا درخیـــــال

mahbubeh2468

ازکسانیکه از من مــــتنفرند سپاسگزارم. ، آنها مرا قویتر میکنند از کسانیکه مرا دوســــت دارند ممنونم،آنان قلب مرا بزرگتر میڪنند.ازکسانیکه مرا ترک میکنند متشــــکرم،آنان بمن می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست .از کسانیکه با من مـــــیمانند سپاسگزارم، آنان بمن معنای دوست واقعی را نشان میدهند.
#کوروش_کبیر


آیدی اینستا shaden7017

امتیاز
1394220
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
934

جُمـعه یڪ سَر دارد هزار سودا !دلتنگی ها را از کجا به کجا که ...

290

‌و مـــــندر چشـــــم اوزیباترین مرد جـــــهان را دیـــــدمو...

12

امروز خودت را بردارببر یک گوشه ی دنجبه دور از شلوغی های روزِ...

13

اگر تـــــو باشیحال همه ےجـــــمعه هایبی حوصــــــــــله خــ...

44

نمی‌شود به آدم‌ها گفت گرسنه نباشیدتشنگی نکشید …نمی‌شود گفت ا...

18

نزدیک به نیمی ازآب شیرین کن های جهان باظرفیت میلیونها مترمکع...

9

ما وارثانِ آب و آینه بودیـمتمام رویاهایمان را سپردیم به دست ...

6

پر پـــــرواز ندارم امادلـی دارم و حسرت درناهاو به هنگامی ڪه...

27

همیشه تمام گلوله ها برای دشمن نیستگاه باید آخرین گلوله را بر...

16

خسته‌ امٖ از زنـــدگیاز مثلِ زندان بودنش!این نمایش درد دا...

3

‎هر چیزی ڪه‎به تو ربطی داشته باشد‎دوست داشتنی ست...!‎ از دلت...

2

با تو بودن خوبستو کلام تومثل بوی گل ، در تاریکی استمثل بوی گ...

1

هر لذتی ڪه می‌پوشمیا آستینش دراز استیا کوتاه، یا گُشاد به قد...

2

‌یک روز دست خودم را می گیرم می برم به ناکجا ؛جایی که سایه یه...

2

در هوای گرم این روزهافڪر ڪردن به تـــــونسیم خنڪی ستڪه دنیای...

2

.گفتنی ها را که گفتم قربان سرت!با هر اعجازی که داشتم برایت پ...

45

زنـــــدگی را دوست دارم هـر چند گاهی به طرز نومیده ڪننده ای ...

19

من گاهی...فقط با یاد تو نفس می ڪشمگاهی...دلم می خواهد فقط تو...

4

آنها ڪه جمعه هایشان ڪسل کننده شده،همه اش زیرِ سرِ یک نفر هست...

2

تو یک عاشقانه ی قدیمیتو شعری زیبادر تو عطری ست ؛مخصوص روزهای...