ماندن همیشه خوب نیست رفتن هم همیشه بد نیست گاهی رفتن بهتر اس...
۳۹۳

ماندن همیشه خوب نیست رفتن هم همیشه بد نیست گاهی رفتن بهتر اس...

دلتنگی یعنی ...در روزمره های زندگی ...یک لحظه ... به خودت می...
۳۶

دلتنگی یعنی ...در روزمره های زندگی ...یک لحظه ... به خودت می...

‌تمامِ آدمهایی که از ارتفاع میترسند،یک روزیک جایک لحظهداشتند...
۱۳

‌تمامِ آدمهایی که از ارتفاع میترسند،یک روزیک جایک لحظهداشتند...

آدمها فراموش نمیکنند؛فقط یاد میگیرند گفتنِ دلتنگی،دلتنگی را ...
۱۳

آدمها فراموش نمیکنند؛فقط یاد میگیرند گفتنِ دلتنگی،دلتنگی را ...

در زندگی نقطه ای هست کهدیگر هیچ چیز برایت ارزش قبل را نداردد...
۱۰

در زندگی نقطه ای هست کهدیگر هیچ چیز برایت ارزش قبل را نداردد...

تا به حال احساس تنهایی کرده اید؟تنهایی چیزی فراتر از تنها زن...
۲۵

تا به حال احساس تنهایی کرده اید؟تنهایی چیزی فراتر از تنها زن...

مرد ها عاقل اندمرد ها سیگار نمی کشنددل ندارند، به کسی دل نمی...
۱۴

مرد ها عاقل اندمرد ها سیگار نمی کشنددل ندارند، به کسی دل نمی...

دلتنگ که میشوی فال میگیری چشمانت را میبندی ومیگویی...میشود ب...
۱۲

دلتنگ که میشوی فال میگیری چشمانت را میبندی ومیگویی...میشود ب...

تقدیم به همه دختران سرزمینم که کمتر به خاطر «خودشان» و «بودن...
۲۸

تقدیم به همه دختران سرزمینم که کمتر به خاطر «خودشان» و «بودن...

به ما گفتند:“مرد گریه نمی کند”و هیچ کس نفهمید که گاهی مرد ها...
۱۳

به ما گفتند:“مرد گریه نمی کند”و هیچ کس نفهمید که گاهی مرد ها...

آدما وقت دل کندن دو دسته میشن؛ دسته ی اول اونایی هستن که بعد...
۱۹

آدما وقت دل کندن دو دسته میشن؛ دسته ی اول اونایی هستن که بعد...

مُردن که حتما نباید زیر شدن توسط یک ماشین سنگین باشد یا حتی ...
۱۵

مُردن که حتما نباید زیر شدن توسط یک ماشین سنگین باشد یا حتی ...

بیـــشتر آدم هاتجربه ی یک شب تا صبح نخــوابیدن رو دارندیک شب...
۱۰

بیـــشتر آدم هاتجربه ی یک شب تا صبح نخــوابیدن رو دارندیک شب...

زن بودنت را به رخم نکش !!!اینجا در میان این همه گرگ های مرد ...
۱۲

زن بودنت را به رخم نکش !!!اینجا در میان این همه گرگ های مرد ...

یک کشور درست کنند برای بچه‌ها، بچه‌های فلسطین، اسرائیل، سوما...
۷

یک کشور درست کنند برای بچه‌ها، بچه‌های فلسطین، اسرائیل، سوما...

در دوران بچگی ام یکبار گم شدم ، یکباری که هرگز فراموشش نمیکن...
۱۲

در دوران بچگی ام یکبار گم شدم ، یکباری که هرگز فراموشش نمیکن...

یک زمانی بود که میتوانستی مرد باشی و قدِ  بلند و شکم شش‌تکه ...
۱۶

یک زمانی بود که میتوانستی مرد باشی و قدِ بلند و شکم شش‌تکه ...

زمانِ ما اصلا اینطوری نبود ؛ما رومون نمیشد اصلا به زبون بیار...
۱۰

زمانِ ما اصلا اینطوری نبود ؛ما رومون نمیشد اصلا به زبون بیار...

در ابتدای راه اعتماد میکنی و دستت را با هزاران امید به دستش ...
۱۲

در ابتدای راه اعتماد میکنی و دستت را با هزاران امید به دستش ...

بارها شکستم و شکستم دادند اما دوباره ایستادم در تاریکی شب خو...
۱۰

بارها شکستم و شکستم دادند اما دوباره ایستادم در تاریکی شب خو...