mansoor.asia16

mansoor16

مشاور درآمدزایی
مشاور موفقیت
مشاور تحصیلی

تو پست های شکر گزاری درخواست مشاوره بدین پاسخگو هستم


page2: @ghahremannnnn

بی حرفبی سخنتمام...
۱

بی حرفبی سخنتمام...

این جایگاهاون جایگاهی نبود که فکرشو میکردم

این جایگاهاون جایگاهی نبود که فکرشو میکردم

ایرانم تسلیت...
۱

ایرانم تسلیت...

استیل بچه خواهرم رو ببینین و نظرتونو بنویسین
۳

استیل بچه خواهرم رو ببینین و نظرتونو بنویسین

دلم برای جوانی ها و جوانی کردن های پدر و مادرم تنگ شده است
۳

دلم برای جوانی ها و جوانی کردن های پدر و مادرم تنگ شده است

نظر شما چیه؟؟؟ #انگیزشی #موفقیت
۵

نظر شما چیه؟؟؟ #انگیزشی #موفقیت

امشب شب اول قبر یکی از بهترینای زندگیمهیه فاتحه بفرستین براش...
۳۸

امشب شب اول قبر یکی از بهترینای زندگیمهیه فاتحه بفرستین براش...

داداش باورش برام سختهچرا با ما اینکارو کردیکسی که بیشتر از ه...
۹

داداش باورش برام سختهچرا با ما اینکارو کردیکسی که بیشتر از ه...

ممنونم از اقا محمد مهدی بابت کار زیباش@m_m_pبه صورت رایگان ا...
۹

ممنونم از اقا محمد مهدی بابت کار زیباش@m_m_pبه صورت رایگان ا...

عکس رو خوب مطالعه کن رفبقامیدوارم موفق باشی #تغییر

عکس رو خوب مطالعه کن رفبقامیدوارم موفق باشی #تغییر

سختیا میان که منوتو رو تغییر بدن تا بتونیم رشد کنیم و روبه ت...

سختیا میان که منوتو رو تغییر بدن تا بتونیم رشد کنیم و روبه ت...

بزرگترین شکست زمانیه که اصلا تلاش نکنی #موفقیت #انگیزشی #تلا...
۱

بزرگترین شکست زمانیه که اصلا تلاش نکنی #موفقیت #انگیزشی #تلا...

شجاعت زندگی کردن داشته باش به حرف بقیه کاری نداشته باش #موفق...

شجاعت زندگی کردن داشته باش به حرف بقیه کاری نداشته باش #موفق...

عیدتون مبارک

عیدتون مبارک

نوبت اینه که داستان موفقیتتو بقیه بخوننپاشو یه کاری کن رفیق ...

نوبت اینه که داستان موفقیتتو بقیه بخوننپاشو یه کاری کن رفیق ...

یه روزی هم میاد اونایی که باورت نداشتن آرزوشونه یه بار ببینن...

یه روزی هم میاد اونایی که باورت نداشتن آرزوشونه یه بار ببینن...

باور هاتون رو باور کنین تا تحقق پیدا کنن #موفقیت #انگیزشی #ب...

باور هاتون رو باور کنین تا تحقق پیدا کنن #موفقیت #انگیزشی #ب...