وقتی با رفیقم درباره فواد حرف میزنیم 😂
۱

وقتی با رفیقم درباره فواد حرف میزنیم 😂

والا انتقام بیشتر حال میده 👊😂
۹

والا انتقام بیشتر حال میده 👊😂

ذوق مرگ شدم یهو رفتم تو گوگل اینو دیدم ❤❤😍
۱۰

ذوق مرگ شدم یهو رفتم تو گوگل اینو دیدم ❤❤😍

استوری آقای غفاری ❤❤❤
۶۰

استوری آقای غفاری ❤❤❤

پست جدید پیج و چنل رسمی ایوان بندکپشن :بسيار شد بلاي تو ...ا...
۱۸۱

پست جدید پیج و چنل رسمی ایوان بندکپشن :بسيار شد بلاي تو ...ا...

استوری جدید فرمانده 😍😍
۱۵

استوری جدید فرمانده 😍😍