روح سرگردان

mrMohammadreza20

‌ چقدر اين متن رو دوست دارم :

ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﻣﺸﺖ ﮐﺮﺩ ﺟﻠﻮﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺍﮔﻪ ﺑﮕﯽ گل ﮐﺪﻭﻣﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻢ ...!!!😘
ﭼﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ ...
ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻣﻮ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮﺩ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻧﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﺯﺩﻡ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﭼﭙﺶ !!!
ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﮔﻠﻪ ...!!!
ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ...
گل بود،،،،،
ﺍﺷﮑﺎﻡ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻡ ...
ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻧﺒﻮﺩ،ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺍﺷﮑﺎﻣﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩ ...
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ تو ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻫﻢ گل بود!!!!!!
آنکه تو را میخواهد!!!!
به هر بهانه ای میماند!!!!!!

بی همگان بسرشودبی تومراچه میشودداغ تودارداین دلم جای دگرنمیش...
۲۹۸

بی همگان بسرشودبی تومراچه میشودداغ تودارداین دلم جای دگرنمیش...

هرکسی سرگذشتی دارد...!!!هرگاه به جای او زندگـــی کردیآنگاه م...
۱۷۱

هرکسی سرگذشتی دارد...!!!هرگاه به جای او زندگـــی کردیآنگاه م...

هر کس که در این دنیا بتواند شاد زندگی کند و از زندگیش لذت بب...
۲۳

هر کس که در این دنیا بتواند شاد زندگی کند و از زندگیش لذت بب...

هر کس که در این دنیا بتواند شاد زندگی کند و از زندگیش لذت بب...
۲۳

هر کس که در این دنیا بتواند شاد زندگی کند و از زندگیش لذت بب...

عشق در چشمان... طلوع برمی دمیدُمن زتماشای رُخت...بالی برلب.....
۸

عشق در چشمان... طلوع برمی دمیدُمن زتماشای رُخت...بالی برلب.....

الهی...مشتاق تو، بی تو... زندگانی چون گذارد؟ آرزومند به تو.....
۱۲

الهی...مشتاق تو، بی تو... زندگانی چون گذارد؟ آرزومند به تو.....

امام هادی علیه السلامشکرگزاری از نعمت،از خود نعمت بهتر استچو...
۵

امام هادی علیه السلامشکرگزاری از نعمت،از خود نعمت بهتر استچو...

‏نیمه ذی‏ الحجه استو ملائک مشتاق به خاک آمده ‏اند تا قدم‏ ها...
۵

‏نیمه ذی‏ الحجه استو ملائک مشتاق به خاک آمده ‏اند تا قدم‏ ها...

‏دلم میخواد بپرسه دوسم داری؟بگم:‏وقتی جوونی، قشنگی، جذابی هم...
۲۴۷

‏دلم میخواد بپرسه دوسم داری؟بگم:‏وقتی جوونی، قشنگی، جذابی هم...

‏آدم باید با کسی باشه که از چیزایی که خودش براشون ذوق میکنه،...
۷۶

‏آدم باید با کسی باشه که از چیزایی که خودش براشون ذوق میکنه،...

‏رژ قرمز بزنو برو میان شکوفه‌های انار پنهان شومن هم چشمهایم ...
۴۲

‏رژ قرمز بزنو برو میان شکوفه‌های انار پنهان شومن هم چشمهایم ...

دوسش دارم😉😉😅😅
۱۵۲

دوسش دارم😉😉😅😅

ای کروناته فرزندبمیرهدیرحتی جنگل هم نشمه بورم😢😢😢
۹۵

ای کروناته فرزندبمیرهدیرحتی جنگل هم نشمه بورم😢😢😢

تو را به زبان ساده شعر دوست دارمبه زبان عاشقانه فارسی به آن ...
۳۰

تو را به زبان ساده شعر دوست دارمبه زبان عاشقانه فارسی به آن ...

تو همانی در شب تار هم که باشیهمچو ماه ، تابانی میکِشم تو را ...
۳۳

تو همانی در شب تار هم که باشیهمچو ماه ، تابانی میکِشم تو را ...

دلمهوای تو را دارد ...خدا کند راست باشدکه می گویند :" دل به ...
۱۹

دلمهوای تو را دارد ...خدا کند راست باشدکه می گویند :" دل به ...

دلم میگیرد وقتیمیبینم که دارمتاماکنارم نیستی....شایدم تقدیر ...
۴۳

دلم میگیرد وقتیمیبینم که دارمتاماکنارم نیستی....شایدم تقدیر ...

🔹روستای کندلوس با تاریخی چهار هزار ساله ، در دل کوههای سر به...
۴۶

🔹روستای کندلوس با تاریخی چهار هزار ساله ، در دل کوههای سر به...

دنیا ما را زیبا نمیکند،ما دنیا را با خوبیهایمان زیبا میکنیم…...
۱۸

دنیا ما را زیبا نمیکند،ما دنیا را با خوبیهایمان زیبا میکنیم…...