⁦❤️⁩🌼⁩
۲

⁦❤️⁩🌼⁩

نظر بدین ؟؟🤔چشم من کشیده ب چشم داییم 🤔
عکس بلند
۷۶
🖤پس چرا من نفهمیدم کجای دنیامی..
۵

🖤پس چرا من نفهمیدم کجای دنیامی..