عاشقان واقعی
۱۲

عاشقان واقعی

عجب جای رمانتیکی
۶

عجب جای رمانتیکی

خدایا ازت ممنونم بابت این همه نعمت بسیار زیاد
۱

خدایا ازت ممنونم بابت این همه نعمت بسیار زیاد

چه درخت نازی
۱

چه درخت نازی

اینم برای همه بچه های ویسگونی
۲

اینم برای همه بچه های ویسگونی

عزیزم ببین چه قدر بچش و خودش نازن
۱

عزیزم ببین چه قدر بچش و خودش نازن

عجب جایی
۲

عجب جایی

خیلی ورزش باحالی
۱

خیلی ورزش باحالی

بچه ها من خیلی ازش بدم میاد
۵

بچه ها من خیلی ازش بدم میاد

الو یکی بیاد این سگرو ببره خیلی خره
۲

الو یکی بیاد این سگرو ببره خیلی خره

عزیزم چه حالی میکنه

عزیزم چه حالی میکنه

کیا قبول دارن اگه صد بار دیگه ببینبم خسته   نمی شیم
۵

کیا قبول دارن اگه صد بار دیگه ببینبم خسته نمی شیم

یکی به من کمک کنه که این چه ژستی:(
۴

یکی به من کمک کنه که این چه ژستی:(

چه قدر نازه

چه قدر نازه

تصاویر پس زمینه

تصاویر پس زمینه

خیلی با مزس
۲

خیلی با مزس

من که هم اهنگاشو هم خودشو خیلی دوست دارم
۳

من که هم اهنگاشو هم خودشو خیلی دوست دارم

اینم برای همه ی بچه های ویسگونی
۱

اینم برای همه ی بچه های ویسگونی

بچه ها ویلای من تو انگلیس باور کن :)
۹

بچه ها ویلای من تو انگلیس باور کن :)

به نظرتون بامزه نیستن

به نظرتون بامزه نیستن