ژولیده

niyayesh

ای کاش مردم میدانستند سکوت در زیر ارابه ی درد میشود فریاد!!

امتیاز
70
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

شــک نـدارم هـمـین روزها ...هیـچ گـرسـنه ای باقی نمــــی مان...