لباس
۲

لباس

لباس
۴

لباس

اگر گفتید این کی
۱

اگر گفتید این کی

برای دیدن عکس بیشتر دمی بیاید به پرفایلم

برای دیدن عکس بیشتر دمی بیاید به پرفایلم

کیف
۱

کیف

دمی عزیز من

دمی عزیز من

دمی لواتو
۱

دمی لواتو

انگار کسی لایک نمی کنه بای بای
۲

انگار کسی لایک نمی کنه بای بای

یشیم
۱

یشیم

یشیم

یشیم

اگر لایک کنید اتفاقی نمی افته به خدا

اگر لایک کنید اتفاقی نمی افته به خدا

تیلور سویفت بازم هم بزارم باید سی تا لایک بگیره
۳

تیلور سویفت بازم هم بزارم باید سی تا لایک بگیره

امیدوارم خوشتون بیاد

امیدوارم خوشتون بیاد

اینم سلنا عکس داغ داغ
۱

اینم سلنا عکس داغ داغ

هر کسی بازم کفش می خواد لایک کنه
۱

هر کسی بازم کفش می خواد لایک کنه

اینم کفش واسه دوستم
۱

اینم کفش واسه دوستم

خوب چه عکسی می خواید بگید لطفا

خوب چه عکسی می خواید بگید لطفا

خوب چه عکسی می خواید بگید لطفا
۱

خوب چه عکسی می خواید بگید لطفا

خوب چه عکسی می خواید بگید لطفا
۷

خوب چه عکسی می خواید بگید لطفا

اینم بهترین بازیگر طنز ایران
۱

اینم بهترین بازیگر طنز ایران