نِشَستم صبح و ظهر و عصر در فکرَت فرو رفتماذان گفتند و من کار...
۶۳

نِشَستم صبح و ظهر و عصر در فکرَت فرو رفتماذان گفتند و من کار...

بس حلقه زدم بر در و حرفی نشنیدممن هیچکسم یا که درین خانه کسی...
۸

بس حلقه زدم بر در و حرفی نشنیدممن هیچکسم یا که درین خانه کسی...

خداوند تازه وحید را به آنها داده بود. سه روز از زایمان  همسر...
۳۸

خداوند تازه وحید را به آنها داده بود. سه روز از زایمان  همسر...

#خرداد
۳۳

#خرداد

😉👌 #عکس_نوشته
۱۴

😉👌 #عکس_نوشته

من فکر میکنم که به من فکر میکنیبارز ترین خصیصه من خوش خیالی ...
۳۴

من فکر میکنم که به من فکر میکنیبارز ترین خصیصه من خوش خیالی ...

اجازه هست به لوح دلت قلم بزنم  برای یکدفه حرف از ته دلم بزنم...
۱۲

اجازه هست به لوح دلت قلم بزنم  برای یکدفه حرف از ته دلم بزنم...

محکوم به شعر و بی خیالی باشی یک جمله ی تا ابد سوالی باشی با ...
۹

محکوم به شعر و بی خیالی باشی یک جمله ی تا ابد سوالی باشی با ...

در لیالی قدر عاجزانه التماس دعا.. #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #عاشقانه #ع...
۷۴

در لیالی قدر عاجزانه التماس دعا.. #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #عاشقانه #ع...

زندگی میگذرد.. #جذاب #عکس_نوشته
۲۵

زندگی میگذرد.. #جذاب #عکس_نوشته

آی دختر چادری... آی کسی که هنوز طعنه ها به گوشت می خوره گاه ...
۱۸

آی دختر چادری... آی کسی که هنوز طعنه ها به گوشت می خوره گاه ...

دیدمت لرزید دستم، چادر اُفتاد از سرمیک نفر پرسید: خوبی؟! گفت...
۳۱

دیدمت لرزید دستم، چادر اُفتاد از سرمیک نفر پرسید: خوبی؟! گفت...

داده ام دل به حسن💚سر به اباعبدالله💚میلاد امام حسن مجتبی علیه...
۱۶

داده ام دل به حسن💚سر به اباعبدالله💚میلاد امام حسن مجتبی علیه...

یک چند پشیمان شدم از رندی و مستیعمریست پشیمان ز پشیمانی خویش...
۹

یک چند پشیمان شدم از رندی و مستیعمریست پشیمان ز پشیمانی خویش...

اگه دوستش داری بهش بگو😍 #عکس_نوشته #نوشته_عاشقانه #جذاب #اید...
۱۸

اگه دوستش داری بهش بگو😍 #عکس_نوشته #نوشته_عاشقانه #جذاب #اید...

درست مانند بدنسازی، شکست یک تجربه ضروری برای رشد در زندگی شخ...
۶۲

درست مانند بدنسازی، شکست یک تجربه ضروری برای رشد در زندگی شخ...

#جذاب #عاشقانه #رمضان_کریم🌙🌹🍃
۱۳

#جذاب #عاشقانه #رمضان_کریم🌙🌹🍃

شاهکار پادشاه سخن سعدی #سعدی #جذاب #خلاقیت
۲۳

شاهکار پادشاه سخن سعدی #سعدی #جذاب #خلاقیت

سالاد خورم😅😅
۱۷

سالاد خورم😅😅

ان یار طلب کن که تو را باشد و بسمعشوقه صد هزار کس را چه کنی؟...
۲۶

ان یار طلب کن که تو را باشد و بسمعشوقه صد هزار کس را چه کنی؟...