مـــــحــ★ოムみყム★️ــیا

rahymy

مَـن ڇـہ بِجَنگَـم ڇـہ نَجَنگِـم
ڪُل إیـݩ ݕـازۍ ڔۅ ݕـآختَـݦ(:
eshqm:@crazygirll

و سخت ترین جایِ داستانِ ما آنجایی بود؛که دردهایمان را دانه د...
۱۰۰

و سخت ترین جایِ داستانِ ما آنجایی بود؛که دردهایمان را دانه د...

hiiich jngi vojod ndsht:face_with_tears_of_joy::winking_face...
۸۷

hiiich jngi vojod ndsht:face_with_tears_of_joy::winking_face...

مااینیمـ:face_with_tears_of_joy::smiling_face_with_sunglasse...
۴۲

مااینیمـ:face_with_tears_of_joy::smiling_face_with_sunglasse...

کتابی قدیمی را از قفسه ی کتاب های پدر بزرگ برداشتم!رویش غبار...
۳۵

کتابی قدیمی را از قفسه ی کتاب های پدر بزرگ برداشتم!رویش غبار...

والاع:cat_face_with_tears_of_joy::neutral_face:
۱۲۷

والاع:cat_face_with_tears_of_joy::neutral_face:

عیدخوبـی داشته باشیـد:heavy_black_heart:️:grinning_face_with...
۸۱

عیدخوبـی داشته باشیـد:heavy_black_heart:️:grinning_face_with...

دقیقا همینطوری میخوام نگا کنمـ:cat_face_with_tears_of_joy::n...
۵۹

دقیقا همینطوری میخوام نگا کنمـ:cat_face_with_tears_of_joy::n...

شمـاره کارت بدممم؟؟:cat_face_with_tears_of_joy::cat_face_wit...
۱۲۰

شمـاره کارت بدممم؟؟:cat_face_with_tears_of_joy::cat_face_wit...

والاع انگـار ما نمیفمیم:cat_face_with_tears_of_joy::cat_face...
۳۶

والاع انگـار ما نمیفمیم:cat_face_with_tears_of_joy::cat_face...

خخخـ موافقا ݪآیڪ:cat_face_with_tears_of_joy::smiling_cat_fac...
۲۹

خخخـ موافقا ݪآیڪ:cat_face_with_tears_of_joy::smiling_cat_fac...

خخخخـ کیا؟!:neutral_face::cat_face_with_tears_of_joy::cat_fa...
۴۲

خخخخـ کیا؟!:neutral_face::cat_face_with_tears_of_joy::cat_fa...

کسایی که اینطورنن ݪایک کنن همدیگه روبشناسیم:cat_face_with_te...
۲۳

کسایی که اینطورنن ݪایک کنن همدیگه روبشناسیم:cat_face_with_te...

#فـــان:cat_face_with_tears_of_joy::cat_face_with_tears_of_j...
۳۶

#فـــان:cat_face_with_tears_of_joy::cat_face_with_tears_of_j...

:cat_face_with_tears_of_joy::cat_face_with_tears_of_joy::cat...
۳۳

:cat_face_with_tears_of_joy::cat_face_with_tears_of_joy::cat...

:sparkles:بَـعـضـی وقـتـا وانـمـود کـردن بـه نـفـهـمـی نـهـا...
۱۰

:sparkles:بَـعـضـی وقـتـا وانـمـود کـردن بـه نـفـهـمـی نـهـا...

فول اچ دیااااا:cat_face_with_tears_of_joy::cat_face_with_tea...
۱۳

فول اچ دیااااا:cat_face_with_tears_of_joy::cat_face_with_tea...

مَـن تَمـامم پُـراز ایـن حـاݪت بی حوصـݪہ گیســت..!:disappoin...
۱۶

مَـن تَمـامم پُـراز ایـن حـاݪت بی حوصـݪہ گیســت..!:disappoin...

حـال مـا حـال اسیـریست کـه هنگـام فرار یادش افـتاد کـسی منتظ...
۱۰

حـال مـا حـال اسیـریست کـه هنگـام فرار یادش افـتاد کـسی منتظ...

:cat_face_with_tears_of_joy::cat_face_with_tears_of_joy::cat...
۵۸

:cat_face_with_tears_of_joy::cat_face_with_tears_of_joy::cat...

چـرا:cat_face_with_tears_of_joy::neutral_face:
۱۸

چـرا:cat_face_with_tears_of_joy::neutral_face: