امتیاز
178000
دنبال کننده
231
دنبال شونده
518

تو این دنیا هرچقد زییاباشی بیشتر لتمه میخوری

1

یاایوحل ساقی برشن ارام

1

اهنگش قشنگه

18

خدایا خودت حفظم کن 😂🤣😂

وناموثم راضیم عه مردن نه وایی بیخاوی شویلم

9

بخداهمه خنداهامون بیشتر شده فیک تا کسی دردامون نفهمه

29

بسلامتی دردام از ادما بامعرفت تربودم تنهام نزاشتن

50

خدایااااااا دلم‌گرفته کجایی

25

سهممون ازاین دنیا فقط شده غمه غصه هاش

34

تقدیم به اجیای گلم

13

چراکسی نی ؟؟؟!؟

125

جرعت میخادجواب دادن

6

مادری که ازخوشحالی به اغوش گرفتن فرزندش ایست قلبی کرد

11

پدر تنها کسی که مثل کوه پشتته پشتم خالی شد

1

اره بخدا حرفاش حقه

اهنگ زیبای سوسماس