آنابل

saharnaz223

روز محشر به خدا خواهم گفت آنکه از من تو گرفتی همه جانم بود....

😁

😁

۵ ساعت پیش
2K
😁

😁

۵ ساعت پیش
2K
مورد داشتیم خانومه داشته شماره‌های موبایل شوهرشو چک میکرده، دیده یه شماره به اسم کووید-۱۹ سیو شده! با کنجکاوی به شماره زنگ زده و با تعجب دیده گوشی خودش زنگ خورده😆

مورد داشتیم خانومه داشته شماره‌های موبایل شوهرشو چک میکرده، دیده یه شماره به اسم کووید-۱۹ سیو شده! با کنجکاوی به شماره زنگ زده و با تعجب دیده گوشی خودش زنگ خورده😆

۷ ساعت پیش
4K
استوری جواد کاظمیان :)

استوری جواد کاظمیان :)

۷ ساعت پیش
4K
خیلی اوضاع ناجور شده، کاش قرنطینه تموم بشه

خیلی اوضاع ناجور شده، کاش قرنطینه تموم بشه

۷ ساعت پیش
4K
حواشی سیزده بدر 😷ایشون زیادی به رسم سیزده‌بدر پایبنده. اخه تویه دستشویی 😐

حواشی سیزده بدر 😷ایشون زیادی به رسم سیزده‌بدر پایبنده. اخه تویه دستشویی 😐

۷ ساعت پیش
4K
خلاقیت کرونایی 😂

خلاقیت کرونایی 😂

۷ ساعت پیش
4K
غذای کرونایی

غذای کرونایی

۷ ساعت پیش
4K
ڪرونا چه ڪردے با جوون ها پشت ماشینش نوشته: دلتنگ چهره اے هستم ڪه ڪرونا نمیذاره از خونه بیاد بیرون 😁

ڪرونا چه ڪردے با جوون ها پشت ماشینش نوشته: دلتنگ چهره اے هستم ڪه ڪرونا نمیذاره از خونه بیاد بیرون 😁

۷ ساعت پیش
3K
#طنز

#طنز

۷ ساعت پیش
3K
باباها تو قرنطینه پدر است دیگر ...😂

باباها تو قرنطینه پدر است دیگر ...😂

۷ ساعت پیش
3K
وقتی مامانت داره جارو برقی میکشه:)) 😂😂😂😂😂😂😂😅

وقتی مامانت داره جارو برقی میکشه:)) 😂😂😂😂😂😂😂😅

۷ ساعت پیش
3K
وقتی روحانی میگه همچی از شنبه به حالت عادی بر میگرده :)) 😂😂😂😂😂😂😂😅

وقتی روحانی میگه همچی از شنبه به حالت عادی بر میگرده :)) 😂😂😂😂😂😂😂😅

۷ ساعت پیش
3K
بازیگران پایتخت در کنار همسراشون

بازیگران پایتخت در کنار همسراشون

۷ ساعت پیش
3K
حواشی سیزده بدر امسال😂😂😂 😬

حواشی سیزده بدر امسال😂😂😂 😬

۷ ساعت پیش
3K
🍃🍃🍃🍃🍃💖 🌸امـروز کاسه ای 🌾پرکنیم ازمهر و لبخند 🌸خانه ی دل را با مهر 🌾غسل دهیم 🌸و عشـق و مهربانی را 🌾به همه خلق خدا 🌸هدیـه دهیـم 🌸حـال امروزتون زیبـا

🍃🍃🍃🍃🍃💖 🌸امـروز کاسه ای 🌾پرکنیم ازمهر و لبخند 🌸خانه ی دل را با مهر 🌾غسل دهیم 🌸و عشـق و مهربانی را 🌾به همه خلق خدا 🌸هدیـه دهیـم 🌸حـال امروزتون زیبـا

۷ ساعت پیش
2K
واقعا داره سخت میگذره😂

واقعا داره سخت میگذره😂

۷ ساعت پیش
3K
طفلک محمدعلی❎سازمان انتقال خون رو با این جوابش نابودکرد

طفلک محمدعلی❎سازمان انتقال خون رو با این جوابش نابودکرد

۷ ساعت پیش
3K
#عاشقانه #عکس_نوشته

#عاشقانه #عکس_نوشته

۲۱ ساعت پیش
6K
#عاشقانه #عکس_نوشته

#عاشقانه #عکس_نوشته

۲۱ ساعت پیش
5K