سارا_د نویسنده،شاعر،ترانه سرا

sararad20

https://harfeto.timefriend.net/16213394842385

امتیاز
581840
دنبال کننده
800
دنبال شونده
180

هیچ حرفی نمی تونم بزنم فقط برام بنویس:)

15

بخون،حالت‌جا‌میاد

19

حتما‌بخون‌بعد‌تو‌می‌فهمی‌من‌چی‌کِشیدم‌این‌شبا

35

خوب بخون این نتیجه کلماته

4

درد جنسیت نداره تو هم بخون

18

چهِ جمله یِ شگفت انگیزی.."و اما تاریکی هایمان فرق داشت.."برد...

18

بخونید[وطَنِ‌مَن]

22

https://harfeto.timefriend.net/16213394842385

27

سلام تو کی هستی؟

86

بخوانید آن روز هم بارانی بود..

56

ب خ وانید شاید این حالِ خوش گریبانتان شود

139

فقط بخونیدهمین خیلی آشناست این درد

36

حالِ مَن

71

خوانده شود

27

بعد از مدتهانوشتم بخوندیش

578

آخرین پستِ قرن و کپشن خونده شه

10

حرف بزن اگر دوست داشتی(: https://harfeto.timefriend.net/16098832100965

11

چیزی رو که می خونید تمامِ عمرِ منه(:

30

ناشِناس غَریبِه

222

تو هیچ جا نرفتی خان جونممی دونم