یه نگاه بکنین برای شناخت ماه های تولد خوبه!!!
۱

یه نگاه بکنین برای شناخت ماه های تولد خوبه!!!

سلام دوسم دارین؟

سلام دوسم دارین؟

سلام.دوسم دارین؟

سلام.دوسم دارین؟

درس درس درس! خسته شدم!

درس درس درس! خسته شدم!

به افتخارش بزن یه لایک مرتب!

به افتخارش بزن یه لایک مرتب!

تنها موقع نماز چادر سر می کرد انگار نامحرم ترین کسش خداش بود...

تنها موقع نماز چادر سر می کرد انگار نامحرم ترین کسش خداش بود...

خدا لعنت کنه هرکی رو غم رو چهرت میاره

خدا لعنت کنه هرکی رو غم رو چهرت میاره

یادته این اخرین عکسی بود که انداختیم!هی دل ساده!!!!

یادته این اخرین عکسی بود که انداختیم!هی دل ساده!!!!

وجدانن اگه راسته بزن لایک قشنگرو به افتخار خودت!

وجدانن اگه راسته بزن لایک قشنگرو به افتخار خودت!

آخر عاقبت قلبی که خدا توش نباشه!!!!!

آخر عاقبت قلبی که خدا توش نباشه!!!!!

آخر عاقبت قلبی که غیر خدا توش باشه!!!!!!!!!!!

آخر عاقبت قلبی که غیر خدا توش باشه!!!!!!!!!!!

نه واقعا راست نیست؟؟!!!

نه واقعا راست نیست؟؟!!!

اگه قشنه لایک بدین بازم بفرستم!

اگه قشنه لایک بدین بازم بفرستم!

خدایی لایک نداره؟ لایک بدین اگه به جای رسیدم فرا موشتون نمی ...

خدایی لایک نداره؟ لایک بدین اگه به جای رسیدم فرا موشتون نمی ...

من چیزی نمیگم خودتون نظر بدین!

من چیزی نمیگم خودتون نظر بدین!

خدایی اینا تو زندگی خوش بودن یاما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدایی اینا تو زندگی خوش بودن یاما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هی خدا چقدر دلم تنگ میشه برای اذیت کردن!!!!

هی خدا چقدر دلم تنگ میشه برای اذیت کردن!!!!

دیگه نمی تونم خدا جونم!من رو ببر پیش خودت!

دیگه نمی تونم خدا جونم!من رو ببر پیش خودت!

فدای خندت

فدای خندت

عکس چرت و پرت نذارین لطفا!!!!!

عکس چرت و پرت نذارین لطفا!!!!!