ماه 🌙پیشونی🌴 🌟

sekastedel1611

آهای رفـــــــــــــــیق 💕
روی نبودنتم میشه حساب کرد 👤
یادت می ارزه به تموم
دوستای به ظاهر دوست 👉🌙🌴

🌴🌙👌👌🌹

🌴🌙👌👌🌹

هیچوقت کسی رو مسخره نکن،، شاید اون قهرمان دنیای خودش باشد 💔❇...

هیچوقت کسی رو مسخره نکن،، شاید اون قهرمان دنیای خودش باشد 💔❇...

🌴🌙💕🌹

🌴🌙💕🌹

تصاویر زیبا تقدیم به،، نگاه مهربانتان ❤🌺🌙🌴

تصاویر زیبا تقدیم به،، نگاه مهربانتان ❤🌺🌙🌴

یاد باد آن روزگاران،، یاد باد ❇🌹🌙🌺

یاد باد آن روزگاران،، یاد باد ❇🌹🌙🌺

🌴🌙💔💔⁉️
۳

🌴🌙💔💔⁉️

🌴🌙💔❇️
۱

🌴🌙💔❇️

🌴🌙👌👌💕

🌴🌙👌👌💕

🌴🌙💕🌹

🌴🌙💕🌹

🌴🌙👌💕

🌴🌙👌💕

🌴🌙🌟❤❤

🌴🌙🌟❤❤

🌴🌙👤🌹🌹
۳

🌴🌙👤🌹🌹

لطفا ببینید،، قشنگه 😂🌙🌴

لطفا ببینید،، قشنگه 😂🌙🌴

🌴🌙👌❇️

🌴🌙👌❇️

درد دارد وقتی با هر نسیمی بروی،،، آن کسی که به خاطرش،، به طو...

درد دارد وقتی با هر نسیمی بروی،،، آن کسی که به خاطرش،، به طو...

چشمانم پر از گریه ی توست،، زبانم کلمات توست،، ودستانم قلم تو...
۲

چشمانم پر از گریه ی توست،، زبانم کلمات توست،، ودستانم قلم تو...

سخته درک کردن کسی که،، درد هاشو خودش می دونه و دلش،، زیاد عا...
۲

سخته درک کردن کسی که،، درد هاشو خودش می دونه و دلش،، زیاد عا...

یاد باد آن روزگاران،، یاد باد! ❇👌🌙🌴
۱

یاد باد آن روزگاران،، یاد باد! ❇👌🌙🌴

بی تو در سرزمینی بی درخت و سایه ام؟ بی تو باز به تو می اندیش...

بی تو در سرزمینی بی درخت و سایه ام؟ بی تو باز به تو می اندیش...

عشق ❤مانند پرواز است! بالا رفتنش جسارت میخواهد،، و ماندنش لی...
۲

عشق ❤مانند پرواز است! بالا رفتنش جسارت میخواهد،، و ماندنش لی...