shaida98

شبیه کسی شده ام که
هر روز قبل از خوردن صبحانه
به گلدان کوچکش سر می زند
قطره های آب را آرام می پاشد
پنجره ی ایوان را باز می گذارد
با فاصله می نشیند، نگاهش می کند
از دور مراقب تابش آفتاب است
مبادا که تند شود
مبادا تگرگ ببارد
مبادا کلاغی از کنارش بگذرد
شبیه کسی شده ام
که غروب ها با گلدانش خلوت می کند
روی ایوان می ایستد
به دور دست ها خیره می شود
و تمام حواسش به همین شاخه ی
خواب آلوده است
هنوز شب نشده
پنجره را می بندد
و می گذارد به حال خودش باشد
تا سرش خم شود روی ساقه
و آرام بخوابد
بعد گوشه ای می نشیند
و لحظه های با او بودن را
مزه مزه می کند
و همانجا پای پنجره خوابش می گیرد
من اینگونه از بودنت مراقبت می کنم

↡↷..ℳⓞђαლăの ..↶↡
👑

دینداران احمق !وقتی در روستایی که مدرسه ، بهداشت و حمّام ندا...
۲۰

دینداران احمق !وقتی در روستایی که مدرسه ، بهداشت و حمّام ندا...

لحظات شادى را دريابيد، دوست بداريد و دوست داشته شويد. اين تن...
۷

لحظات شادى را دريابيد، دوست بداريد و دوست داشته شويد. اين تن...

ريشه‌های ما به آبشاخه‌های ما به آفتاب می‌رسد،ما دوباره سبز م...
۱۷

ريشه‌های ما به آبشاخه‌های ما به آفتاب می‌رسد،ما دوباره سبز م...

من به خوبی‌ها نگاه کردمچرا که تو خوبی و این همه‌ی اقرارهاست،...
۳۱

من به خوبی‌ها نگاه کردمچرا که تو خوبی و این همه‌ی اقرارهاست،...

😐 #سریال_آقازاده #صیغه #شکلات #آش_با_جاش
۱۶

😐 #سریال_آقازاده #صیغه #شکلات #آش_با_جاش

گفت: اندوهت را بتکانجهان منتظرت نمی‌ماند تا حالت خوب شود. جه...
۷

گفت: اندوهت را بتکانجهان منتظرت نمی‌ماند تا حالت خوب شود. جه...

تو را دوست دارم... بدون اینکه... با هم در خیابانی قدم زده با...

تو را دوست دارم... بدون اینکه... با هم در خیابانی قدم زده با...

🤞😁
۲۵

🤞😁

به عنوان یک زن، هیچ چیز برایم ناراحت کننده تر از دیدن زنانی ...
۳۲

به عنوان یک زن، هیچ چیز برایم ناراحت کننده تر از دیدن زنانی ...

🙂🤞📚❤😍
۱۶

🙂🤞📚❤😍

🙃🙂گاهی به آخرین پیراهنم فکر می کنمکه مرگ در آن رخ می دهد .#غ...
۹

🙃🙂گاهی به آخرین پیراهنم فکر می کنمکه مرگ در آن رخ می دهد .#غ...

خواهر از پنج حرف تشکیل شده که هرکدام دنیایی از معنا و معرفت ...
۸۶

خواهر از پنج حرف تشکیل شده که هرکدام دنیایی از معنا و معرفت ...

موسم رفتن استموسم راه بردن به رویای دیگری‌ستمن در جایی تازه ...
۲۰

موسم رفتن استموسم راه بردن به رویای دیگری‌ستمن در جایی تازه ...

پوکر قهرمانیمون مبارک 😍#پرسپولیس#پوکر#یحیی_گلمحمدی
۷

پوکر قهرمانیمون مبارک 😍#پرسپولیس#پوکر#یحیی_گلمحمدی

https://dls.music-fa.com/tagdl/99/Babak%20Jahanbakhsh%20-%20...

https://dls.music-fa.com/tagdl/99/Babak%20Jahanbakhsh%20-%20...

قشنگ ترین آدمای دنیا نه چشم رنگیان نه چشم درشتا، نه اونا که ...
۵

قشنگ ترین آدمای دنیا نه چشم رنگیان نه چشم درشتا، نه اونا که ...

صدا کن مراصدای تو خوب استصدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی استکه ...
۳

صدا کن مراصدای تو خوب استصدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی استکه ...

بدونِ وجود باران هیچ چیز رشد نمی‌کند ؛ گاهی لازم است که طوفا...
۲

بدونِ وجود باران هیچ چیز رشد نمی‌کند ؛ گاهی لازم است که طوفا...

‏رئیس بانک مرکزی: با اقدامات در دست اجرا به تدریج و در روزها...
۵

‏رئیس بانک مرکزی: با اقدامات در دست اجرا به تدریج و در روزها...