👑 #خاص

👑 #خاص

تاج رو سره من تو چرا گرفتی فاز پادشاهی؟😏

تاج رو سره من تو چرا گرفتی فاز پادشاهی؟😏

➿🖤Never ruin your pleasures with your pleasures➿🖤 #جذاب

➿🖤Never ruin your pleasures with your pleasures➿🖤 #جذاب

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـمشـُمـا هـَمینـَم نیـست...

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـمشـُمـا هـَمینـَم نیـست...

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√چونــ همیشهــــ ح...

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√چونــ همیشهــــ ح...

تا اومدیم گرگا رو رام کنیم سگا شاخ شدن !

تا اومدیم گرگا رو رام کنیم سگا شاخ شدن !

دَر بَرابرِ ⇩⇦شُعــــــورِ بَعْضیــــــــــا ↻⇩⇦ بـــِه احتـ...

دَر بَرابرِ ⇩⇦شُعــــــورِ بَعْضیــــــــــا ↻⇩⇦ بـــِه احتـ...

خـــــودم آس....!! رفیـــقام خاص....!!دنـــیا مال ماس..!! گـ...

خـــــودم آس....!! رفیـــقام خاص....!!دنـــیا مال ماس..!! گـ...

بعضـــــــــــــــــیا اِنــــــقد غــــــــــرور دارن که حت...

بعضـــــــــــــــــیا اِنــــــقد غــــــــــرور دارن که حت...

:multiple_musical_notes::musical_score:

:multiple_musical_notes::musical_score:

مغرور باش ...تمام

مغرور باش ...تمام

زندگی زیباست ! اما به ما چه ؟

زندگی زیباست ! اما به ما چه ؟

هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـهر...

هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـهر...

آدَم بایَد اَنگَل شِناسی بِخونِه تا یِه سِریارو بشناسِه …:ge...

آدَم بایَد اَنگَل شِناسی بِخونِه تا یِه سِریارو بشناسِه …:ge...

مغـرور نیستـَـم!وَلـے لُــزومـے نَداره با هـَمـه مِهـربون با...

مغـرور نیستـَـم!وَلـے لُــزومـے نَداره با هـَمـه مِهـربون با...

عزیز دلمی تو :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:
۸

عزیز دلمی تو :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

Life is shortappreciate each day like it was your lastزندگی ...

Life is shortappreciate each day like it was your lastزندگی ...

Prove yourselfto yourselfnot othersخودت رو به خودت ثابت کننه...

Prove yourselfto yourselfnot othersخودت رو به خودت ثابت کننه...