Civil Engineer

viiiviii

میلاد تو بهترین رخداد عالم است
در
آخرین روز سال....

. به آرزوهایم قول رسیدن داده ام....
۰

. به آرزوهایم قول رسیدن داده ام....

. ‹شُد ، شُد ..! نشد بیا بشین برات چایی بریزم ...☕️ @vahidzzvahid
۲

. ‹شُد ، شُد ..! نشد بیا بشین برات چایی بریزم ...☕️ @vahidzzvahid

تا دیر نشده بهش بگید كه چقدر خنده هاش قشنگه...
۲

تا دیر نشده بهش بگید كه چقدر خنده هاش قشنگه...

. وحیدجان دوست خوبم یک دنیا ممنون که در روزهای سخت زندگیم کنارم بودی، حتی مجازی.... خدارو شکر میکنم که هنوز آدمای خوب توی دنیا وجود دارند. این کار تو برای من بیشتر از برگزاری ...
۰

. وحیدجان دوست خوبم یک دنیا ممنون که در روزهای سخت زندگیم کنارم بودی، حتی مجازی.... خدارو شکر میکنم که هنوز آدمای خوب توی دنیا وجود دارند. این کار تو برای من بیشتر از برگزاری هر مجلس ترحیمی ارزش داره فقط میتونم بگم مرسی که هستی آرزو میکنم هیچوقت غم ...

. وحید جان امیدوارم قطار زندگیت همیشه بر روی ریل خوشبختی در حرکت باشد... میلادت مبارک... @vahidzzvahid
۳۷

. وحید جان امیدوارم قطار زندگیت همیشه بر روی ریل خوشبختی در حرکت باشد... میلادت مبارک... @vahidzzvahid

. دوست که باشی فرقی نمی کند که زن باشی یا مرد،دور باشی یا نزدیک رفاقت فاصله ها را پر می کند گاهی با حرف، گاهی با سکوت دوست که باشی فرقی نمی کند از ...
۰

. دوست که باشی فرقی نمی کند که زن باشی یا مرد،دور باشی یا نزدیک رفاقت فاصله ها را پر می کند گاهی با حرف، گاهی با سکوت دوست که باشی فرقی نمی کند از کدام فصلیم یا کدام نسل رفیق بودن لفظ ظریفیست فرقی نمی کند جیب هایت پُر ...