گلنام 💫🌈

zahra_s

مــنـ بــا افــتــخــار مــیــگــمــ مــاکــانــی امــ 💃🎶🎤

تــو فــکــ کــنـــ از مــنــ بــهــتــریــ
ولــیــ یــادتــ بــاشــعــ ایــنــ فــقــطــ یــهــ فـــکــرهــ 💃😏😇😇💫💫
َبــَرا خُــدا هـِـیــچــ حـَـد و مَــرز و مَــحــدودیـَـتــیــ وجــود نــَـدارهـِـ
پـَـســ بَــیــ حــَد و مــرز آرزو کُــنــ 😇

مـــا قـــد بـــلــنــدا بـــهـــ تـــنـــهـــایـــیــــ 80./. جـــذابـــیــتـــا بـــهـــ دوشـــ مـــیـــکـــشـــیــــمـــ ⬜⬜💃


خُـــودَمـــ ، غُــــرورَمـــ ، خُــــــدا،
مـُــثَـــــلَـــثِـــ قـُــــــدرَتــِــ ♥♥

خـــیـــابـــانـــ بـــهــار 🌈 ، کـــوچـــهـــ خـــرداد ، پـــلـــاکــــ 12
#نویسنده_

#هرشب_موقع_خواب_اینومیذارم#خاص

#هرشب_موقع_خواب_اینومیذارم#خاص

#تجربه_شدس #خاص

#تجربه_شدس #خاص

چشمهایم راروی هم می‌گذارمصدای پای خواب را می‌شنومتنها است .....

چشمهایم راروی هم می‌گذارمصدای پای خواب را می‌شنومتنها است .....

#با_زیاد_بودنمونمن که خیلی وقته خاصم 😌           ...
۱

#با_زیاد_بودنمونمن که خیلی وقته خاصم 😌 ...

#هیچوقت #خاص

#هیچوقت #خاص

#دوسم_نداری.... #خاص
۶

#دوسم_نداری.... #خاص

#در_هر_تپش_قلبم #خاص

#در_هر_تپش_قلبم #خاص

من بابام 😌شما کیا دارید که نمی‌ذاره ؟            ...
۲

من بابام 😌شما کیا دارید که نمی‌ذاره ؟ ...

#پیامبر_رحمت #خاص

#پیامبر_رحمت #خاص

#کوروش_کبیرمی‌دونم روز بزرگ داشت ، دیروز بود و گذشت ، ولی دل...

#کوروش_کبیرمی‌دونم روز بزرگ داشت ، دیروز بود و گذشت ، ولی دل...

#گلنام_نویس#گلنام_س             #خاص

#گلنام_نویس#گلنام_س #خاص

#کوروش_کبیر#من_آریایی_ام#خون_کوروش_در_رگ_هایم        ...
۱

#کوروش_کبیر#من_آریایی_ام#خون_کوروش_در_رگ_هایم ...

#شهر_از_بالا_قشنگع#آدما_از_دور             #خاص

#شهر_از_بالا_قشنگع#آدما_از_دور #خاص

#من_سخت_کار_میکنم #خاص #عکس_پروفایل

#من_سخت_کار_میکنم #خاص #عکس_پروفایل

قبول دارید ؟ #خاص #عکس_پروفایل
۱

قبول دارید ؟ #خاص #عکس_پروفایل

#کتاب_را_نبند #تکست_خاص #خاص #پروفایل #عکس_نوشته #عکس_پروفای...

#کتاب_را_نبند #تکست_خاص #خاص #پروفایل #عکس_نوشته #عکس_پروفای...

#چه_استراحت_خوبیست #خاص #پروفایل

#چه_استراحت_خوبیست #خاص #پروفایل

#رنگین_کمان_باشیم #خاص #تکست_خاص
۱

#رنگین_کمان_باشیم #خاص #تکست_خاص

حالم ، خوب نیس .کپشنم نوشتنم ، نمیاد !قلب که میتپه ، کل بدنم...
۹

حالم ، خوب نیس .کپشنم نوشتنم ، نمیاد !قلب که میتپه ، کل بدنم...

#نه_به_دیگران #خاص #عکس_پروفایل #پروفایل #تکست_خاص #عکس_نوشت...

#نه_به_دیگران #خاص #عکس_پروفایل #پروفایل #تکست_خاص #عکس_نوشت...