گاهی برای خوب شدنِ حالت نباید سمت آدما بری، گزینه‌های امن‌تر...

گاهی برای خوب شدنِ حالت نباید سمت آدما بری، گزینه‌های امن‌تر...

عشقیه برا خودش:two_hearts:
۸

عشقیه برا خودش:two_hearts:

اینکه پنالتی رونالدو رو گرفتیم میتونست بهتر از سعود به درجات...
۲۲

اینکه پنالتی رونالدو رو گرفتیم میتونست بهتر از سعود به درجات...

روزی که بیرانوند برای رونالدو خط و نشون کشید همه خندیدن، اما...
۳

روزی که بیرانوند برای رونالدو خط و نشون کشید همه خندیدن، اما...

https://t.me/joinchat/AAAAAEsrQpLUBSRBzkRwqw
۱

https://t.me/joinchat/AAAAAEsrQpLUBSRBzkRwqw

https://t.me/joinchat/AAAAAEsrQpLUBSRBzkRwqw

https://t.me/joinchat/AAAAAEsrQpLUBSRBzkRwqw

https://t.me/joinchat/AAAAAEsrQpLUBSRBzkRwqw
۳

https://t.me/joinchat/AAAAAEsrQpLUBSRBzkRwqw

https://t.me/joinchat/AAAAAEsrQpLUBSRBzkRwqw

https://t.me/joinchat/AAAAAEsrQpLUBSRBzkRwqw

https://t.me/joinchat/AAAAAEsrQpLUBSRBzkRwqw

https://t.me/joinchat/AAAAAEsrQpLUBSRBzkRwqw

https://t.me/joinchat/AAAAAEsrQpLUBSRBzkRwqw

https://t.me/joinchat/AAAAAEsrQpLUBSRBzkRwqw

https://t.me/joinchat/AAAAAEsrQpLUBSRBzkRwqw

https://t.me/joinchat/AAAAAEsrQpLUBSRBzkRwqw